Què és LANAU?  Un espai lliure i de lleure on podràs gaudir del teu esdeveniment de manera diferent.

Normativa

Aquesta és la normativa que cal complir per fer ús de l’espai de LANAU.

Normativa de l’espai:

> L’aforament màxim autoritzat a la sala és de 50 persones.

> L’espai ha de quedar en les mateixes condicions d’ordre i neteja en les que ha estat entregat.

> En cas de contractar la neteja final de la sala, aquesta haurà de quedar recollida.

> Els menors d’edat han de romandre sota la responsabilitat i supervisió d’un adult.

> Està prohibit fumar o consumir qualsevol tipus de substància il·legal dins la sala.

> La porta d’entrada haurà de romandre tancada durant l’esdeveniment.

> Els aparells audiovisuals han de ser manipulats per un adult.

> La farmaciola només podrà ser manipulada per un adult, i sota la seva responsabilitat. Mai no haurà d’estar a l’abast dels infants.

> Els electrodomèstics i estris de cuina, hauran de ser igualment manipulats per un adult, i sota la seva responsabilitat.

> Està prohibit llençar confeti, arròs… a l’interior de la sala.

> No es poden fer servir plats i gots de vidre.

> Tots els elements decoratius han de ser penjats als ganxos existents i disposats a tal efecte.

> L’usuari respondrà de qualsevol dany causat al mobiliari, equipaments, joguines i elements decoratius de la sala.

> Està prohibit: pujar sobre taules o cadires i mobiliari en general. Córrer, saltar o empènyer. Llençar objectes.

> En sortir a l’exterior, s’ha de respectar el descans dels veïns.

> La Nau es reserva el dret d’exigir l’exclusió de la sala de tota aquella persona que tingui un comportament contrari a l’ètica, al bon funcionament de la sala, i a aquestes normes d’ús, podent suspendre l’esdeveniment i exigir la restitució de la possessió de la sala. En tal cas, no es retornarà l’import dels serveis contractats, i farà ús del dret a exigir el rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats.

> La Nau no es fa responsable dels objectes perduts o deteriorats.

Normativa del parc infantil:

> El parc és per a ús exclusiu d’infants de 3 a 12 anys.

> L’aforament del parc és limitat a 25 infants.

> Abans d’accedir-hi, és obligatori treure’s les sabates, joies, ulleres i qualsevol altre accessori que pugui suposar un perill per a un mateix o els altres.

> És obligatori l’ús de mitjons.

> Els nens hauran de romandre en tot moment sota la supervisió d’un adult, qui serà el responsable de vetllar pel correcte ús de l’equipament.

> Està totalment prohibit:

  • Pujar per l’exterior o interior de l’estructura del parc.
  • Enfilar-se per les xarxes.
  • Entrar menjar, begudes, joguines o qualsevol altre objecte.
  • Córrer, saltar, empènyer o llençar objectes.